Chương tình tích điểm thăng hạng dành cho khách hàng thân thiết của LaPaw

Tích điểm LaPaw
Hạng vàng LaPaw

HẠNG VÀNG

Điều kiện: tổng chi tiêu hóa đơn khách hàng từ 2.489.000đ trở lên đạt hạng VÀNG.

  • Giảm 7% cho tất cả đơn hàng tiếp theo.
  • Nếu đơn hàng có giá trị từ 250.000đ trở lên sẽ được giảm 7% và tặng 9 Paw vào tài khoản thành viên của khách hàng (dưới mức 250.000đ chỉ được áp dụng giảm giá 7%).
Hạng bạc LaPaw

HẠNG BẠC

Điều kiện: tổng chi tiêu hóa đơn khách hàng từ 1.489.000đ trở lên đạt hạng BẠC.

  • Giảm 5% cho tất cả đơn hàng tiếp theo.
  • Nếu đơn hàng có giá trị từ 200.000đ trở lên sẽ được giảm 5% và tặng 7 Paw vào tài khoản thành viên của khách hàng (dưới mức 200.000đ chỉ được áp dụng giảm giá 5%).
Hạng đồng LaPaw

HẠNG ĐỒNG

Điều kiện: tổng chi tiêu hóa đơn khách hàng từ 489.000đ trở lên đạt hạng ĐỒNG.

  • Giảm 3% cho tất cả đơn hàng tiếp theo.
  • Nếu đơn hàng có giá trị từ 150.000đ trở lên sẽ được giảm 3% và tặng 5 Paw vào tài khoản thành viên của khách hàng (dưới mức 150.000đ chỉ được áp dụng giảm giá 3%).

Lưu ý:

  • Những chương trình trên chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký thành viên của LaPaw.
  • Các hạng mức trên sẽ được tính bằng tổng số tiền mà khách hàng thành viên chi tiêu cho tất cả các hóa đơn (cộng dồn tất cả các hóa đơn).
  • 1 Paw = 1000đ khách hàng có thể sử dụng để mua hàng và thanh toán như tiền mặt khi mua hàng trên website (trừ thẳng vào tiền đơn hàng khi thanh toán).
  • Khách hàng ở hạng mức nào thì chỉ được sử dụng chương trình khuyến mãi của hạng mức đó.