Câu chuyện về LaPaw

 

TẦM NHÌN

LaPaw hướng đến sự phát triển thương hiệu bền cùng với các hoạt động xã hội trong cộng đồng thú cưng và góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch.

 

 

SỨ MỆNH

Mang trên mình sứ mệnh tôn trọng quyền thú cưng và con người. LaPaw luôn luôn quan tâm đến sự hạnh phúc của cả “sen” lẫn “boss”.

 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LaPaw được xây dựng với giá trị cốt lõi là: “Trách nhiệm“. Vì vậy nên sức khỏe và hạnh phúc của thú cưng của các bạn là trách nhiệm của chúng tôi.

 

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của thú cưng là nguyên tắc cơ bản nhất trong triết lý mà LaPaw đã đặt ra.